Innbydelse Heli-Team Cup 2021-2022


Her ligger innbydelse til vinterens turnering.

Resultater vil bli lagt ut på arrangørens hjemmeside og i resultatmenyen øverst her på siden.

Arrangøren skriver:

Hei alle sammen, da kommer omsider innbydelsen til årets Heli-Team cup – Harstad 2021/2022 ut. Første runde starter lørdag 20.november. 
Hver runde avsluttes fredag kl.21:59. Da låses resultatarket automatisk. Ber om at dere sjekker deres ark hver fredag før dette klokkeslettet.  
Resultatarket som dere har fått tilsendt tidligere kan fortsatt brukes, dette blir nullstilt i løpet av noen få dager. Har dere mistet dette, og ønsker nytt, er det bare å spørre, så får dere dette tilsendt. Er det nye kontaktpersoner i lagene, setter vi pris på om dette blir videresendt til dem, eventuelt gir oss tilbakemelding, så kan vi kontakte de det gjelder. 
Legger ved invitasjonen både i Word og PDF format. 
Skulle det være noen spørsmål, er det bare å ta kontakt. 
Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en ny runde i Heli-Team cup – Harstad. Denne gangen (forhåpentligvis) med en stor finale og kjempeavslutning til slutt. 
Alle samlagene i nord-Norge har fått denne denne innbydelsen, håper dere kan videresende denne til deres lag.  


Hilsen Heli-Team Cup – Harstad


Les mer

Viktig angående e-post og øvrige lisenser!

Til skytterlagene:

Microsoft har endret sine lisensregler. Les mer om dette på https://dfsgrasrot.no/dfs-support/article/endring-i-lisensregler-microsoft

Det er viktig at alle lag gjør det som står denne artikkelen for unngå at man mister tilgang til lagets epost/Onedrive med mer.

Tillitsvalgte i Salten med mailtilgang til skytterlaget og samlaget oppfordres snarest til å logge inn på deres skytterlags epost i Office 365 sånn at dere fortsetter å motta mail og at øvrige programmer fungerer! Fristen er kort, og innlogging og bruk av et av programmene må for ettertiden gjentas minst en gang annen hver måned for at lisensen skal opprettholdes.
Send en epost til firmapost@dfs.no med beskjed om at laget/samlaget har logget inn.

Er noe uklart kontakt support@dfs.no

Les mer

Nytt våpenregelverk fra 1. juni


Den nye våpenloven ble vedtatt i 2018. Stortinget vedtok i mars 2021 noen endringer i våpenloven, og ny våpenlov trer nå i kraft 1. juni sammen med ny våpenforskrift.  
Vi skrev en nettsak om dette rett etter at ny våpenforskrift ble vedtatt 7. mai, og har nå oppdatert denne. Det har vært en del spørsmål om nytt krav til alarm i ubebudde hus. I brev datert 31. mai har Politidirektoratet presisert at eksisterende godkjenning av oppbevaring i ubebudd bolig/hus (f.eks. skytterhus) også vil være gyldig etter 1. juni. Skytterlag som har godkjenning i dag trenger således ikke å søke om ny godkjenning før de ev. får flere våpen enn den gamle godkjenningen gjelder for.

Nettsaken finner dere her. Nettsaken inneholder noen vesentlige endringer, men det er viktig å sette seg inn i det nye våpenregleverket som er mer omfattende enn det gamle.

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål om det nye våpenregelverket.

Med vennlig hilsen
Det frivillige Skyttervesen
Jarle Tvinnereim
Generalsekretær
Telefon: +47 909 79 336
Økernveien 121, 0579 Oslo
E-post: jarle.tvinnereim@dfs.no  
Web:  www.dfs.no

Les mer