Statutter samlagsmesterskap innendørs

Arrangør:
Stevnet skal i utgangspunktet legges ut på Mitt DFS i god tid før arrangementet finner sted.
Skriftlig innbydelse bør sendes alle lag i samlaget. Premieinnskudd, medaljeavgift og arrangementsavgift skal fremgå i innbydelsen

Program:
Program i henhold til Skytterbokas bestemmelser, alt. 1. Mesterskapsomgang skytes fortløpende.
Kl 1, Åpen klasse m.fl. skyter ikke mesterskapsomgang, jfr Skytterboka kap 11.130

Premiering/medaljer/vandretrofe:

Premiering etter Skytterbokas bestemmelser

Medaljer (uekte):
Klasse 3 – 5: 1 gylt + 1 sølv + 1 bronse* (Arven nr 70921 m/skytter)
Klasse 1: 1 sølv (grunnlag i 25-skudd)
Klasse 2: 1 gylt
Klasse V55: 1 gylt
Klasse V65: 1 gylt
Klasse V73: 1 gylt

Klasse Rek: Nammo-medalje m/diplom + 2 DFS Ungdomsmedaljer
Klasse Eldre Rek: Nammo-medalje m/diplom + 2 DFS Ungdomsmedaljer
Klasse Junior: Nammo-medalje m/diplom + 2 DFS Ungdomsmedaljer
Klasse Eldre Junior: Nammo-medalje m/diplom + 2 DFS Ungdomsmedaljer

For rekrutteringsklassene, jfr Skytterboka kap. 12.130

*Bronsemedaljen for kl 3-5 utdeles kun så lenge vi har medaljen. Deretter gylt og sølv.

Medaljer for senior:
-Agraff graveres «SM INNENDØRS«
-Merke med årstall festes på baksiden (BOPRO)

Vandrepremier:

*Mesterskap 15 meter kl 3-5. Krus med lokk (fra 2019) Må vinnes 3 ganger.

*Samlagsmesterskap 15 meter kl V55. Krus (fra 2016) Må vinnes 3 ganger.

*Samlagsmesterskap 15 meter kl V65/V73. Pokal med lokk. Må vinnes 5 ganger.

Oversikt med status vandretrofe skal vedligge statuttene.

Ovennevnte statutter avløser gamle statutter.

Bodø, 1. januar 2019 / HI

Styrevedtak 11/5-2019:
Vandrepremier kl 3-5, V55 og V65/73 utgår når pokalene er vunnet til odel og eie.

Bodø, 11/1-2020 / HI