Statutter for Organisasjonskruset

For tinnkrus med lokk – oppsatt av Henning Ivarrud – til bruk på skytingen om Den Norske Skyttermedalje fra og med 2017 gjelder følgende statutter:

Med grunnlag i resultatlisten det enkelte år tildeles de 10 beste skytterne poeng etter følgende skala:

Nr. 1: 15 poeng
Nr. 2: 12 poeng
Nr. 3: 10 poeng
Nr. 4: 8 poeng
Nr. 5: 7 poeng
Nr. 6: 6 poeng
Nr. 7: 5 poeng
Nr. 8: 4 poeng
Nr. 9: 3 poeng
Nr. 10: 2 poeng

Det tilligger samlaget årlig å ajourføre listen over skyttere med status poeng.
Kruset løper i 7 år. Den skytter som etter krusets «løpetid» har størst poengsum, tilfaller kruset til odel og eie.
For tilfelle poenglikhet tilfaller kruset skytteren med flest seire.

Bodø, mai 2017

Henning Ivarrud.