Statutter samlagsmesterskap bane

Arrangør:
Stevnet skal i utgangspunktet legges ut på Mitt DFS i god tid før arrangementet finner sted.
Skriftlig innbydelse bør sendes alle lag i samlaget.
Premieinnskudd, medaljeavgift og arrangementsavgift skal fremgå av innbydelsen. Disse avgifter er fastsatt av samlagsstyret/ombudsmøtet.
Arrangøren avgjør om det skal tas innskudd på skytingen om styrets vandrepokal. Også dette skal gå fram av innbydelsen.

Lagskyting:
For senior – To deltakere på hvert lag.
For R/ER/JR – To deltakere på hvert lag.
Veteraner (V55 og V65/V73) – To deltakere på hvert lag.
Arrangør bestemmer påmeldingsfristen for lagskytingen, og navn på deltakere oppgis ved påmelding.
Blandingslag kan delta, men bare i kampen om å bli beste lagskytter.
Hvert enkelt skytterlag kan stille med flere lag.

Program for samlagsmesterskap i baneskyting 200/300 meter.

Program:
Mesterskapsprogram i henhold til Skytterboka.
Klasse 1,åpen klasse, jeger, AG3 og HK416 skyter ikke omgang.
Klasse 2, 3 – 5 og V55 skyter omgang ved stevnets avslutning.
Ved poenglikhet rangeres etter Skytterbokas bestemmelser (pkt 10.412).

Program for Styrets vandrepremie:

KlassePrøveskuddSerie skuddStillingTidMerknad
2-5-V551+1+15 kne + 5 ligg4 minStyrets VP

Styrets vandrepremie skytes umiddelbart etter hovedskyting for hvert lag.
Skyttere som skyter på 100 meter, kan etter eget ønske delta i skytingen om Styrets vandrepremie. Disse må levere særskilt påmelding, og anvises da plass av arrangøren.
Betales premieinnskudd for denne skytingen, skal det være klassevis premiering.

Program for lagskyting, senior:

KlassePrøveskuddSerieskuddStillingTidMerknad
1-5Fritt antall på 3 min10 skudd3 stå, 3 kne og 4 ligg4 minPrøveskudd
3+1+1 på papp

Rangeres etter første runde. For siste skytter anvises skivene enkeltvis.
Ved poenglikhet rangeres etter Skytterbokas bestemmelser (pkt 10.412).

Program for samlagsmesterskap baneskyting 100 m.

Program:
Mesterskapsprogram (inkl Eldre junior) i henhold til Skytterboka.
Omgang skytes ved stevnes avslutning.
Ved poenglikhet rangeres etter Skytterbokas bestemmelser (pkt 10.410).

Program for lagskyting Rek, ER og J:

KlassePrøveskuddSerieskuddStillingTidMerknad
Rek-ERFritt antall10 skuddFri
Ligg
3 min
4 min
3+1+1 på papp
JRFritt antall10 skuddFri
6 kne+4 ligg
3 min
4 min
3+1+1 på papp

Rekr/ER skyter først. Deretter rangeres lagene med beste lag på skive 1 osv. JR anvises skive for skive. Lag kan stille med to Rek/ER, men en av dem skyter da JR-program. Tilleggstid for enkeltskuddsvåpen er 1 min pr serie. Ved poenglikhet rangeres etter Skytterbokas bestemmelser (pkt 10.410).

Program for lagskyting V55 – V65 – V73:

KlassePrøveskuddSerieskuddStillingTidMerknad
V65-V73Fritt antall10 skuddFri
Ligg
3 min
4 min
3+1+1 på papp
V55Fritt antall10 skuddFri
6 kne+4 ligg
3 min
4 min
3+1+1 på papp

På laget skal stille en V55 og en V65/V73. Hvis laget ikke er representert med V55, kan en V65/V73 skyte programmet for V55.
Ved poenglikhet rangeres etter Skytterbokas bestemmelser (pktr 10.410).

Premiering:
Premiering senior:

Stjerner klasse 3-5x antallMesterskapsstjerne, sølv forgylt/uten emalje
Medaljer klasse 3-5 (samlagets medalje1 gylt+2sølvArven nr 70502 m/agraff*
Forgylt/forsølvet, grønt nasjonalt m/dbl tunnel.
Medaljer klasse 21 gyltArven nr 70921
Medalje klasse V551 gyltArven nr 70921 m/agraff
Medalje klasse V651 gyltArven nr 70921 m/agraff
Medalje klasse V731 gyltArven nr 70921 m/agraff
Medalje klasse 11 sølv (25-skudd)Arven nr 70921 m/agraff
Medalje klasse Jeger1 sølv (25-skudd) Arven nr 70921 m/agraff
Medalje klasse HK4161 sølv (25-skudd) Arven nr 70921 m/agraff

Klasse 3-4-5: Beste mesterskapsskytter i hver klasse tildeles gylt medalje. Arven nr 70921 m/agraff.
*Ingen skytter i kl 3-5 kan få gylt eller sølv medalje mer enn en gang. (Lohne 70502). Skyttere i kl 3-5 som står til den gylte medaljen og har denne fra før får stjerne.

Samlaget har egen (gammel) protokoll (for samlagets medalje) hvor det er registrert hvem som har gylt/sølv medalje samt stjerner. Protokollen må fortløpende ajourføres.

Ved flere enn 5 skyttere i hver av klassene 2, V55, V65 og V73 utdeles sølvmedalje til nr 2. Alle nevnte medaljer er uekte.

Medaljene graveres med: SM – BANE i agraffen.
Merke med årstall klebes på bakside av medalje.

Premiering av ungdom:
Vinnerne av klassene (EJ-J-ER-R)tildeles NAMMO-medalje m/diplom
Nr 2 og 3 tildeles DFS Ungdomsmedalje.

For rekrutteringsklassene, jfr også Skytterboka kap 12.130

Salten skyttersamlag er ansvarlig for medaljer og diplomer. NAMMO-medaljene m/diplom fås (uten kostnader) fra Skytterkontoret.
Arrangøren er ansvarlig for den øvrige premiering som skal skje etter Skytterbokas bestemmelser.

Vandrepremier:

Samlagsstevne bane kl 3-5Sølvvase fra 2016Vinnes etter 3 aksjer
Samlagsstevne bane kl 3-5 10-skuddspokal (2009)Vinnes etter 3 aksjer
Samlagsstevne bane kl V55Tinnpokal (fra 2009)Vinnes etter 3 aksjer
Samlagsstevne bane kl V65/V73 Tinnvase (fra 2018)Vinnes etter 3 aksjer **
Styrets vandrepokalSølvpokal (fra 2009)Vinnes etter 3 aksjer
Samlagsstevne beste lagskytter kl 3-5(Fra 2017)Vinnes etter 3 aksjer
SM bane lagskyting kl 3-5Tinnkrus (fra 2012)Vinnes etter 5 aksjer
SM bane lagskyting kl J/RekTinnpokal (fra 2019)Vinnes etter 5 aksjer
SM bane lagskyting V55/V65/V73(Fra 2017)Vinnes etter 5 aksjer
Polarsirkelsenterets premie
SM 15-skudden
(Fra 2017)Vinnes etter 3 aksjer

** Hvis hver klasse (V65 og V73) får 3 napp samtidig, vinner den som har høyeste poengsum sammenlagt.

I utgangspunktet og særlig for nye trofe graveres kun hva trofeet gjelder samt navn/poeng for den som får trofeet til odel og eie. For øvrig kan graveringen i noen grad tilpasses sett i forhold til historikken.
Vedlagt trofeene skal følge notat e.l. som viser hvem som har aksje
Oversikt aksjevinnere for alle trofeer følger ellers statuttene som eget vedlegg. Denne oversikten må ajourføres fortløpende, og bør også være å finne på samlagets nettside.

Bodø, januar 2020

Henning

Ovenstående statutter avløser tidligere (før 2009; av ukjent dato).