Statutter Rana-Salten stevnet

Rana og Salten skyttersamlag møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt for stevnet samt eventuelle administrative bestemmelser. Arrangøren (i hovedregelen Bjøllånes og Saltdal) skal i god tid forut for stevnet sende innbydelse med nødvendige og alminnelige opplysninger til skytterlagene.

Program
Alle klasser skyter det mesterskapsprogrammet som til enhver tid er gjeldende for Landsskytterstevnet. Det er fint om arrangøren kan legge inn ekstraskytinger; eksempelvis felthurtig og stang foruten lag -og samlagsskytinger.

Samlagsskyting senior
Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.
For å stimulere til best mulig deltakelse gis det arrangerende lag adgang til å avvikle 1-2 lag på lørdag og 1 lag på søndag.

Samlagsskyting rekrutteringsklassene og veteraner
For disse klasser arrangeres samlagsskyting i henhold til enhver tid gjeldende bestemmelser i Skytterboka.

Samlagsskyting. Program.
For alle tre kategorier skytinger skytes det til enhver tid gjeldende program i henhold til Skytterboka.

Lagskyting
Senior: 3-mannslag. 10 skudd grunnlag på 4 minutter. Prøveskudd: 3 min.

Rek/Jun: 2-mannslag. 10 skudd grunnlag på 4 minutter. Prøveskudd: 3 min.
Det må stille min 1 Rekrutt eller Eldre Rekrutt.

Veteraner 100 m: 2-mannslag. 10 skudd grunnlag på 4 minutter.
1 V55 og 1 V65/V73. Prøveskudd: 3 min.

Det arrangerende lag har ansvar for å sette påmeldingsfrister, kfr eventuelle lag på første dag.

Premiering
Hovedskyting: Pengepremiering på 15-skudd og 10-skudd
Hvis gave-/gjenstandspremie prioriteres disse på 10-skudd.
Vandrepremier: Alle tidligere vandrepremier utgår.
Gjenværende to vp «går» inntil noen får 3 aksjer.

Lagskyting: Deltakerne på det vinnende lag for J/R får hver sin premie som
graveres «R-S-årstall» – «Vinner lagsk»

Samlagsskyting rekrutteringsklassene:
Deltakerne på det vinnende lag tildeles hver sin premie,
og som graveres «R-S-årstall» – «Vinner samlagsskyting»

Mesterskapsmedaljer
Mesterskap kl 3-5: Det utdeles 3 medaljer av typen Skyttermedalje 502 med
agraff og rød nasjonal m/tunnel b. f. Vinner får forgylt, nr 2 forsølvet og nr 3 bronse.
På mesterskapet i alle rekrutteringsklassene, veteranklassene, kl 3, 4 og 5 og kl 2
utdeles forgylt medalje (som ovenfor nevnt) til vinnerne.
Vinner av kl. 3-5 mottar kun 1 gylt medalje, ikke for eventuelle klassevinnere
i tillegg.
Alle medaljer graveres: «R-S-årstall»
Det respektive samlag skaffer til veie medaljer og pokaler/premier
(Medaljer hos Arven)

Diverse bestemmelser
*Det bør føres egen protokoll for møter mellom samlagene (foreligger
allerede).
*Snarest etter avsluttet stevne overføres samlagenes andel av
arrangementsavgift til det respektive samlag. Sistnevnte skal så føre et enkelt
regnskap for inntekter og utgifter (premier/pokaler, medaljer, gravering)
hvoretter samlagene gjør opp seg i mellom.
For ordens skyld nevnes at samlagenes utgifter i all hovedsak skal dekkes av
andel arr avgift.
*Etter avsluttet stevne sender det arrangerende lag resultat-/
mesterskapslister til begge samlag.
*Hvert enkelt samlag har ansvar for at det fortløpende fins ajourførte
oppgaver over mesterskapsvinnere og andre vinnere.

Stevneinnskudd pr 2017:

Kl 2.5- VeteranerPremieinnskudd70,-
Arr avg laget40,-
Arr avg samlaget50,-
Samlet innskudd160,-
Kl R-ER-EJPremieinnskudd 50,-
Arr avg laget25,-
Arr avg samlaget 25,-
Samlet innskudd 100,-
Kl 1/Åpen kl/Jeger/AG3/HK416Premieinnskudd 70,-
Arr avg laget 40,-
Samlet innskudd 110,-

NB. Disse gis anledning til å skyte omgang, men all premiering foretas på 25-skudd.

Kl NU-NV: Innskudd som for kl R/J.

For alle lagskytinger betales kr 30,- pr deltaker. Dette tilfaller det arrangerende lag. Det betales ikke innskudd for samlagsskytinger.

*Samlagene seg i mellom er enige om hvordan det skal forholdes med gravering av vandrepremier som er gått ut. Likeså hvordan det skal forholdes med gjenværende pokaler («Beste 10-skuddsskytter kl 2-5» og «Beste samlagsskytter veteran»).
*Skyttere utenfor Rana og Salten kan innbys og delta i stevnet, men ikke delta i konkurransen om mesterskapspremier.

*Hvert av samlagene velger den i statuttene (innledningsvis) nevnte oppmann (blant styremedlemmene). Disse utfører de oppgaver som samlagene seg i mellom blir enige om.

*Ovennevnte statutter avløser statutter/regler fra 19/4-2006.

Arne Steinfjell, Rana / Henning Ivarrud, Salten.