Statutter Rana-Salten stevnet

Rana og Salten skyttersamlag møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt for stevnet samt eventuelle administrative bestemmelser. Arrangøren (i hovedregelen Bjøllånes og Saltdal) skal i god tid forut for stevnet sende innbydelse med nødvendige og alminnelige opplysninger til skytterlagene.

Program
Alle klasser skyter det mesterskapsprogrammet som til enhver tid er gjeldende for Landsskytterstevnet. Det er fint om arrangøren kan legge inn ekstraskytinger; eksempelvis felthurtig og stang foruten lag -og samlagsskytinger.

Samlagsskyting senior
Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.
For å stimulere til best mulig deltakelse gis det arrangerende lag adgang til å avvikle 1-2 lag på lørdag og 1 lag på søndag.

Samlagsskyting rekrutteringsklassene og veteraner
For disse klasser arrangeres samlagsskyting i henhold til enhver tid gjeldende bestemmelser i Skytterboka.

Samlagsskyting. Program.
For alle tre kategorier skytinger skytes det til enhver tid gjeldende program i henhold til Skytterboka.

Lagskyting
Senior: 3-mannslag. 10 skudd grunnlag på 4 minutter. Prøveskudd: 3 min.

Rek/Jun: 2-mannslag. 10 skudd grunnlag på 4 minutter. Prøveskudd: 3 min.
Det må stille min 1 Rekrutt eller Eldre Rekrutt.

Veteraner 100 m: 2-mannslag. 10 skudd grunnlag på 4 minutter.
1 V55 og 1 V65/V73. Prøveskudd: 3 min.

Det arrangerende lag har ansvar for å sette påmeldingsfrister, kfr eventuelle lag på første dag.