Kompensasjonsordning for frivilligheten – Krisepakke 2


Lotteritilsynet la i dag ut oppdatert informasjon om Krisepakke 2, som gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret. Søknadsfrist 15. september 2020.

Det kan søkes om (fra Lotteritilsynets informasjon):

  • Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).
  • Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).
  • Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og lokaler).
  • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet i perioden.

Det kan ikke søkes om kompensasjon for: Sponsor- og reklameinntekter, pengegaver, medlemsinntekter og ordinære treningsavgifter.

I utfyllende informasjon heter det at «ordningen omfatter også kompensasjon for tap av inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet som har blitt stengt, avlyst eller utsatt som følge av pålegg eller råd gitt av statlige myndigheter i forbindelse med covid-19-utbruddet.» Det kan altså søkes om kompensasjon for tapte inntekter fra skyteprøven for storviltjegere, men ikke tapte medlemsinntekter. Dere finner mer informasjon og søknadsskjema her. Spørsmål må stilles til Lotteritilsynet, som forvalter ordningen for frivillighets- og idrettssektoren.


Ønsker dere en fortsatt god sommer!

Med vennlig hilsen
Det frivillige Skyttervesen
Jarle Tvinnereim
Generalsekretær
Telefon: +47 909 79 336
Økernveien 121, 0579 Oslo
E-post: jarle.tvinnereim@dfs.no  
Web:  www.dfs.no

Les mer

Kompensasjonsordningen er klar


Til
Skytterlagene
Samlagene
Landsdelskretser
Kopi: Norges Skytterstyre

Arrangører innenfor frivillighets- og idrettssektoren kan søke om kompensasjon for å ha fulgt råd og pålegg fra myndighetene. Kriteriene for ordningen ble 3. april fastslått i forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren. Kompensasjonsordningen gjelder for perioden 5. mars til 30. april. Lotteritilsynet har nå lagt ut nærmere informasjon om søknadsprosedyre.

Det åpnes opp for å søke fra 14. april. Søknadsfristen er satt til 21. april. Imidlertid kan du allerede nå starte søknadsprosessen. Alle skal fylle ut et regneark før innsending av elektronisk søknad. Vi ser at det blir et fåtall skytterlag som får nytte av ordningen når tapte deltakeravgifter eller merutgifter i perioden samlet må utgjøre mer enn 25.000 kroner for arrangøren.


Informasjon med veiledning til søknadsskjema og forklaring på hvordan du søker finner du her.

Norsk Skyttertidende har publisert en utfyllende artikkel om saken, og samlesak om koronakrisen er oppdatert i dag.

Med vennlig hilsen
Det frivillige Skyttervesen
Jarle Tvinnereim
Generalsekretær
Telefon: +47 909 79 336
Økernveien 121, 0579 Oslo
E-post: jarle.tvinnereim@dfs.no  
Web:  www.dfs.no

DFS
Det frivillige Skyttervesen

Les mer

Info fra samlaget


God morgen, alle sammen ☃️❄️
Det blir et merkelig år; 2020. Landsskytterstevnet er avlyst, like så NordNorsk mesterskap og Frende cup 🎯
Vi kommer ikke til å sees like ofte dette året; men det går an å holde kontakt her og på diskusjonsforumet. Vi i styret oppfordrer alle til å tørrtrene- og holde ferdighetene vedlike! I dag er det tørrtrening i regi av DFS- bli med ☺️
Vi håper at vi allefall klarer å få gjennomført lokale stevner i sommersesongen. Plan for dette kommer vi tilbake til i slutten av april.
Alle i Salten skyttersamlag bes om å følge de smitteverntiltak som anbefales av sentrale og lokale myndigheter: Hold avstand og vask hendene 😷
Ønsker alle ei riktig fin påske 🐣🐥
Styret i Salten skyttersamlag
Les mer

Korona og Landslotteriet


Når det gjelder Landslotteriet kom følgende melding den 27/3:
Situasjonen rundt koronaviruset har dessverre også påvirket Landslotteriet. Pga. korona-krisen gir foreløpig ikke Lotteritilsynet oss tillatelse til å gjennomføre årets lotteri. Vi får dermed ikke lov til å sende ut loddene til skytterlagene. Når en eventuell tillatelse vil komme er foreløpig uvisst. Vi har fått signaler om at det kan være aktuelt å utvide salgsperioden og trekningen av hovedgevinster, men det kommer an på når en eventuell tillatelse gis. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet noe mer.

Med vennlig hilsen
Det frivillige Skyttervesen

Les mer