Statutter samlagsmesterskap felt

Arrangør:
Stevnet skal i utgangspunktet legges ut på Mitt DFS i god tid før arrangementet finner sted.
Skriftlig innbydelse bør sendes alle lag i samlaget.
Premieinnskudd, medaljeavgift or arrangementsavgift skal framgå av innbydelsen.

Program:
Program i henhold til Skytterbokas bestemmelser.
Det skal også arrangeres SM i stang -og felthurtigskyting.
Om nødvendig kan disse disiplinene (et eller begge) arrangeres på annet tidspunkt/av annen arrangør.
Det er ikke egen finale for kl 1, åpen klasse, jegerklassenog AG3/HK416.
Lagskyting: Se oversikt Vandrepremier.
NB! Vær obs på nye regler for mesterskap kl V55, 2 og EJ fra 1/1-2019.

Premiering/medaljer/vandretrofe:

Premiering etter Skytterbokas bestemmelser

Medaljer (på mesterskap)
Klasse 3-5: 1 gylt + 1 sølv + 1 bronse* (Arven nr 70409 «Vinterfeltskyting» med agraff og bånd)
Klasse 2: 1 gylt
Klasse V55: 1 gylt
Klasse V65: 1 gylt
Klasse V73: 1 gylt
Vinnere i kl 1, åpen klasse, jegerklasse og AG3/HK416 tildeles sølvmedalje med grunnlag i 30 skudd hovedskyting.
Hvis det er flere enn 5 skyttere i noen av klassene 2, V55, V65 og V73 tildeles disse sølvmedalje.

*Bronsemedalje for kl 3-5 utdeles kun så lenge vi har medaljen. Deretter gylt -og sølvmedalje.

Klasse R/ER/J/EJ: NAMMO-medalje m/diplom + 2 DFS Ungdomsmedaljer**
**ungdomsmedaljene har feltfigur i båndet

For rekrutteringsklassene, jfr også Skytterboka kap. 12.130

Medaljer for senior:
-Agraff graveres «SM FELT»
-Merke med årstall festes på baksiden (BOPRO)

Vandrepremier:

*Samlagsmesterskap felt kl 3-5: Sølvpokal (14 cm). Vinnes etter 3 aksjer.
*Samlagsmesterskap felt kl V55: Peer Gynt krus. Vinnes etter 3 aksjer.
*Samlagsmesterskap felt kl V65-V73: Krus med lokk. Vinnes etter 5 aksjer.
*Samlagsmesterskap felt Stang: Krus med lokk Vinnes etter 3 aksjer.
*Samlagsmesterskap felt Felthurtig: Krus med lokk. Vinnes etter 3 aksjer.
*Samlagsmesterskap felt Lagskyting kl 3-5: Liten pokal med lokk**
*Samlagsmesterskap felt Lagskyting kl V65-V73: Liten pokal med lokk**
-Pokalen settes opp på SM bane lagskyting V55 – V65 – V73 fra 2017
*Samlagsmesterskap felt Lagskyting kl R-ER-J: Middels pokal**
-Pokalen settes opp på SM bane lagskyting R – ER – J fra 2019

**Da lagskytingstrofeene ikke har vært i aktiv bruk de siste årene, tas de ut av tiltenkt bruk fra 1/1-2019. Deretter settes de inn på andre steder hvor behov etter hvert oppstår og en finner det hensiktsmessig.

Oversikt med status vandretrofe skal vedligge statuttene.

Ovennevnte statutter avløser gamle statutter fra d. d.

Bodø, januar 2020