Statutter KM 15 m

Lagskyting:

Program for lagskytingene er 10- skudd grunnlag fra innledende skyting. Det kan foretas endring i lagsammensetningen frem til første skytter starter skytingen. Laget består av 3 skyttere. Det kan påmeldes flere enn ett lag, laget som oppnår høyeste poengsum vinner medaljen.
Senior:
I seniorklassen kan skyttere fra andre klasser enn 3-5 delta, men de må skyte seniorprogrammet.
Veteran:
For klassene Veteran må min. en skytter komme fra V55 og de andre fra de respektive klasser. Unntak: Lag som ikke har V55-skyttere kan delta med 3 V65/V73 skyttere, en av disse må skyte V55 programmet. Lag som ikke har nok V65/V73 skyttere kan stille med nødvendig antall V55/Norma-skyttere, som alle må alle skyte sitt respektive program. Har laget påmeldt V55-skyttere skal disse velges foran Norma.
R-ER-J:
For klassene R/ER/J, må min. en skytter komme fra Junior og de andre fra de respektive klasser. Unntak: Lag som ikke har junior kan delta med 3 R/ER, en av disse må skyte juniorprogrammet. Lag som ikke har R/ER kan stille med 3 Juniorer, her må alle skyte juniorprogrammet. Det kan også stilles med 2 Juniorer og 1 R/ER, her må Junior skyttere skyte juniorprogrammet.
Premiering til lagskyting:
Gylt medalje til det vinnende lag.