Statutter for AN-skytinga

Tradisjonen med ei ”avisskyting” etter oppstarten med Nordlands Framtid i 1977, er fra 2002 ført videre i et samarbeid mellom Avisa Nordland og Salten skyttersamlag.

Generelt:
Skytingene foregår på 200/300 meter og 100 meter mot vanlig normalskive.
Programmet består av 8 innledende runder og en finale.
Skyteprogrammet i hver innledende runde består av alminnelig mesterskapsprogram i baneskyting, og i avisskytinga er det 25-skudden som er tellende.
Fire av de innledende rundene teller i utregningen av finaleplass (dvs. en skytter må ha deltatt i minst 4 stevner). Poengsummen på disse fire skytingene (25-skuddene) er grunnlaget for skiveinndeling på finalen. Ved poenglikhet prioriteres den skytter som har best poengsum ved samlagsstevnet.
Fire stevner er obligatoriske arrangement i de innledende rundene. Dette er:

Vårmønstringen – Bodø Østre skytterlag
Samlagsstevnet

Laksåstevnet
Beiarstevnet.

Hvert år skytes en finale bestående av førti tellende skudd.

Avslutningsvis skytes det en finale.

Alle skyttere som har kvalifisert seg, skal ha beskjed i god tid før finalen. Beskjed bør inneholde opplysninger om sted for finale, skive og skytetid. Finalen bør helst gå på omgang mellom skytterlagene. Finalearrangøren står fritt til å kreve innskudd fra finaledeltakerne.
Er en av de kvalifiserte skyttere forhindret fra å delta i finalen, skal reserve innkalles. Finalelagene med reserver bekjentgjøres på samlagets nettside foruten i Avisa Nordland.
Poengene fra de innledende rundene legges til finaleresultatet for å regne ut det endelige resultat for den enkelte skytter.
Dette gjelder samtlige klasser unntatt kl R – ER – J og EJ.

Nærmere om finaleprogram samt premiering, se nedenfor.

ALLE finalister som gjennomfører finalen tildeles en kvalifiseringspremie, etter samlagets bestemmelse.

Finale kl 3-5:

PrøveskuddIhht. Skytterboka
Innledende runde:10-skudd grunnlag4 min
Rangering
PrøveskuddIhht. Skytterboka
Mellomrunde:15-skudd (klasse)Skytetid ihht Skytterboka
PrøveskuddIhht. Skytterboka
10 skudd omgang Skytetid ihht Skytterboka
Rangering
PrøveskuddIhht. Skytterboka
Avsluttende runde:5 enkle skudd stående1 min. pr. skudd (Anvisning for hvert skudd)

Skytterne skal bytte skiver med grunnlag i resultat etter innledende runde og foran de 5 siste skudd stående.
Finalelaget skal bestå av de ti beste skytterne i kl 3-5 fra de innledende rundene.
I tillegg skal finalelaget settes opp slik at minimum fem deltakere fra hver klasse er med i finalen.

Finale V55, kl 2, kl 1:
Program:
Inntil 5 deltakere i hver klasse. Det settes opp rangert reserveliste for hver klasse med opprykk til finalen ved forfall.
Fullt mesterskapsprogram i.h.h.t. Skytterboka. Kl 1 skyter kun 25 skudd.
Foran mesterskapsomgangen rangeres skytterne.
For tilfelle poenglikhet etter kvalifiseringspoeng + finale, foretas omskyting ved mesterskapsomgang.

Finale kl R 11-13, ER 14-15, J 16-17og EJ:
Program:
Inntil 5 deltakere i hver klasse. Det settes opp rangert reserveliste for hver klasse med opprykk til finalen ved forfall.
Fullt mesterskapsprogram i h.h.t. Skytterboka.
Foran mesterskapsomgangen rangeres skytterne (etter innledende 25-skudd).
For tilfelle poenglikhet etter fullt mesterskap, skytes mesterskapsomgangen om igjen til mesteren er kåret.

Finale kl V65 og V73:
Program:
Inntil 5 deltakere i hver klasse. Det settes opp rangert reserveliste for hver klasse med opprykk til finalen ved forfall.
Fullt mesterskapsprogram i h.h.t. Skytterboka.
Foran mesterskapsomgangen rangeres skytterne.
For tilfelle poenglikhet etter kvalifiseringspoeng + finale, foretas omskyting ved mesterskapsomgang.

Premiering AN-skytinga.
All premiering foretas på skytebanen etter at stevnet er avholdt.
Kvalifiseringspremie, se under ”Generelt”.
Avisa Nordlands Pokal settes opp til vinner av kl 3-5. Pokalen tilfaller den som først får 3 napp.
AN’s vandrepokal i kl V55. Denne går over 5 år. Dersom to eller flere skyttere har like mange aksjer i pokalen etter 5 år, arrangeres omskyting ved mesterskapsomgang mellom disse. Alle med samme antall aksjer i pokalen skal kunne delta i omskytingen. Om nødvendig på et annet høvelig tidspunkt enn årets finale.
AN’s vandrepokal i hver av klassene V65 og V73. Pokalene går over en periode på 4 år. Se ellers kl V55 ved likhet.
Engangspremie til vinner av klasse 2. Premie etter samlagets bestemmelse.
Engangspremie til finalevinnerne i hver av rekrutteringsklassene. Premie etter samlagets bestemmelse.
Engangspremie til vinner i klasse 1 (uten mesterskapsomgang).
I forbindelse med finalen i AN-skytinga konkurreres det også om Nordland Forsikrings vandrepokal (skaffet av Jan Erik Aasheim i 2012). Pokalen (kruset) går over 10 år, og beste finaleskytter i kl 3-5 får aksje. Tilfaller skytter med flest aksjer.

Sponsor:
Avisa Nordland sponser Salten skyttersamlag med et kronebeløp til dekning av premier, pokaler etc. Nærmere detaljer avtales mellom partene annet hvert år. Dette med utgangspunkt og struktur som i seneste avtale fra 2019.