Statutter for AN-skytinga

Kl. 3-5:
Avisa Nordlands pokal er en vandrepremie satt opp av Avisa Nordland til skytterne i Salten skyttersamlag.
Pokalen må vinnes av en og samme skytter tre ganger for å tas til odel og eie. Skytingene om pokalen foregår på 200 meter/300 meter mot vanlig normalskive.
Programmet består av åtte innledende runder og en finale.
Fire av de åtte innledende rundene teller i utregningen av finaleplass. Poengsummen på 25-skudd fra de innledende rundene er grunnlaget for skiveinndelingen i finalen.
Ved poenglikhet prioriteres den skytter som har best poengsum ved samlagsstevnet.
Fire stevner er obligatoriske i de innledende rundene:
Disse er:
Vårmønstring – Bodø Østre skytterlag
Samlagsstevnet

Laksåstevnet
Beiarstevnet.

Hvert år skytes en finale bestående av førti tellende skudd.

Finale senior:

PrøveskuddIhht. Skytterboka
Innledende runde:10-skudd grunnlag4 min
Rangering
PrøveskuddIhht. Skytterboka
Mellomrunde:15-skudd (klasse)Skytetid ihht Skytterboka
PrøveskuddIhht. Skytterboka
10 skudd omgang Skytetid ihht Skytterboka
Rangering
PrøveskuddIhht. Skytterboka
Avsluttende runde:5 enkle skudd stående1 min. pr. skudd (Anvisning for hvert skudd)

Skytterne skal bytte skiver etter resultat etter innledende runde og foran de 5 siste skudd stående.
Finalelaget skal bestå av de ti beste skytterne i kl 3-5 fra de innledende rundene.
I tillegg skal finalelaget settes opp slik at minimum fem deltakere fra hver klasse er med i finalen.
Alle skyttere som har kvalifisert seg til finalen skal ha beskjed i god tid før finalen. Beskjed skal inneholde opplysning om sted for finalen, skive og skytetid. Finalen skal gå på omgang mellom skytterlagene i midtre krets. Finalearrangøren står fritt til å kreve innskudd fra finaledeltakerne.
Er en av de skyttere som er kvalifisert til finalen forhindret fra å delta skal reserve innkalles.
Finalelaget med fem reserver bekjentgjøres på Salten skyttersamlags nettside.
Alle finaledeltakere tildeles finaledeltakerpremie. Utdeling av pokalen med deltakerpremier foretas på skytebanen like etter at stevnet er avholdt.
Poengene fra de innledende rundene legges til finaleresultatet for å regne ut det endelige resultat for den enkelte skytter.
Dette gjelder samtlige klasser unntatt kl R – ER – J og EJ.

100 m:
Programmet består av åtte innledende runder og en finale.
Fire av de åtte innledende rundene teller i utregningen av finaleplass. Poengsummen på 25-skudd fra de innledende rundene er grunnlaget for skiveinndelingen i finalen.
Finalelaget består av 5 fra hver klasse: R 11-13, R 14-15, J 16-17, EJ, V65 og V73.
Finalen omfatter et standard mesterskapsprogram og resultater fra de 4 innledende rundene på 100 m legges til finaleresultatet i kl V65 og V73.

Premiering AN-skytinga:

Avisa Nordlands Pokal settes opp til vinner av kl 3-5. Pokalen tilfaller den som først får 3 napp.
Vandrepokal i kl V 55.
Denne går over 5 år.
Dersom to eller flere skyttere har like mange aksjer i pokalen etter 5 år, arrangeres omskyting ved mesterskapsomgang mellom disse. Alle med samme antall aksjer i pokalen skal kunne delta i omskytingen. Om nødvendig på et annet høvelig tidspunkt enn årets finale.
Vandrepokal i hver av klassene V 65 og V 73.
Pokalene går over en periode på 4 år.
Se ellers kl V55 ved likhet.
Engangspremie til vinner av klasse 2.
Premie etter samlagets bestemmelse.
Engangspremie til finalevinnerne i hver av rekrutteringsklassene (E – ER – Jun – EJ).
Premie etter samlagets bestemmelse.
Engangspremie til vinner klasse 1 (uten mesterskapsomgang).
Alle fremmøtte finaledeltakere tildeles hvert år en kvalifiseringspremie; etter samlagets bestemmelse.

I forbindelse med AN- skytinga (finalen) konkurreres det også om Nordland Forsikrings vandrepokal (skaffet av Jan Erik Aasheim).
Pokalen (kruset) går over 10 år og beste finaleskytter i kl 3-5 får aksje.
Tilfaller skytter med flest aksjer.

Sponsor:
Avisa Nordland sponser Salten skyttersamlag med et kronebeløp til dekning av premier, pokaler etc. Nærmere detaljer avtales mellom partene annet hvert år. Dette med utgangspunkt og struktur som i seneste avtale fra 2019.