Statutter Salten Rundt

STATUTTER FOR FELTKARUSELLEN «SALTEN RUNDT».

Det skal arrangeres minst 4-fire- åpne feltstevner i feltkarusellen.
Hvert stevne skal bestå av 30 tellende skudd. I det siste stevnet skal det i tillegg arrangeres en avsluttende finale. Dette for å kåre en karusellmester.
De 3 – tre – beste stevnene til hver skytter blir tellende.
Alle stevnene skrives opp til 30 treff.

ARRANGØRFORDELING:
Stevne 1       Åpent stevne
Stevne 2       Åpent stevne
Stevne 3       Samlagsstevne felt
Stevne 4       Åpent stevne m/finale til slutt.

Det skal være mulig å melde seg på karusellen så lenge skytterne har mulighet til å få tre tellende stevner. Karusellstevner skutt før påmelding i karusellen blir ikke tellende.

PROGRAM:
Det skytes et tradisjonelt program med 6-seks-skudd mot hver figurgruppe.

Det skal være 5 hold, og totalt 30 skudd.
Avstanden bør være ukjent for senior/grovfelt.
Skytterne får to minutter til klargjøring ved hvert hold.
Skytetiden skal variere fra 45 sek og oppover. Arrangøren avgjør skytetiden for hvert hold for senior (kl 1-5, V55, EJ, åpen klasse, HK416 og kikkertklasse).
Dobbelt-hold må gjerne benyttes.
For HK416: Det skal fortrinnsvis være eget opplegg for klassen med avstander, men dersom det ikke lar seg gjøre kan finfeltanlegget benyttes til HK 416.
For REK/ER/JR/V65/V73 er avstanden 100 meter (finfelt).
Skytetiden for finfelten i.h.h.t. Skytterboka.

FINALE:

Finale grovfelt i henhold til Skytterboka for alle klasser unntatt kl 1, åpen klasse, HK416 og kikkertklasse.
Skytterne inntar ferdigstilling med fullt grep om kolbehalsen.
Skytetiden for finale på grovfelt er minst 110 sek
Sikring av våpen oppheves på kommando «ild».

For finfelt i h.t. Skytterboka.

Til finalen har en ikke med seg sum innertreff fra innledende runder. Ved rangering på mesterskapet vil derfor kun innertreff på finalen telle. Kfr ellers alminnelige regler for rangering etter finaleskyting.

PREMIERING:
Sammenlagtvinner (grovfelt) kl 2-5/EJ/V 55 får napp i oppsatt vandrepremie samt gylt medalje. Nr 2 og 3 tildeles h.h.v. sølv-og bronsemedalje.
For tilfelle vinnere i kl 3 og 4 ikke er å finne blant medaljevinnerne, tildeles sølvmedalje.
Sammenlagtvinnere i  kl V55, kl EJ og kl 2 tildeles gylt medalje. Ingen skytter får mere enn en gylt medalje.
Sammenlagtvinnere (finfelt) kl REK/ER/JR/V65/V73 tildeles gylt medalje.
Hvis det er mere enn 5 skyttere i en finfeltklasse, tildeles nr 2 sølvmedalje.
Hver klasse premieres ellers sammenlagt etter tre tellende stevner. Dette gjelder den beste tredjedel i hver klasse.
Samlaget vurderer fortløpende hva som egner seg til denne premieringen.

MEDALJETYPE:
Medaljer nevnt under «premiering» er av typen nr 70220 (hos Arven).
Medaljen er av typen glatt, med agraff og nasjonalt bånd.
Agraffen graveres «SR FELT».
På selve medaljen limes samlagets logo (leveres av BOPRO).
På baksiden av medaljen limes merke med årstall (BOPRO)

KARUSELLAVGIFT:
Slik samlaget bestemmer.
Premieinnskudd er under vurdering .

NB! Redusert avgift for klasser som ikke skyter finale.

Resultatrapport sendes samlaget og karusellavgift betales til konto nummer 1503 46 59564.

Oppsatt vandrepremie til sammenlagtvinner grovfelt (senest fra 2017) tildeles den skytter som først får 3 napp. Oversikt (ajourført) for aksjeeiere skal følge statuttene.
Saltenpostens pokaler er nå avløst av Salten skyttersamlags Pokal og KIWI-pokalen. Med unntak for navneendring er statuttene likelydende med tidligere, jfr oppdaterte statutter fra 2023-01-27

Samlaget