Statutter Salten Rundt

STATUTTER FOR FELTKARUSELLEN «SALTEN RUNDT».
Det skal arrangeres minst fire åpne feltstevner i feltkarusellen. Samlagsstevnet skal inngå.
Hvert stevne skal bestå av 30 tellende skudd. I det siste stevnet skal det i tillegg arrangeres en avsluttende finale. Dette for å kåre en karusellmester.
De tre beste stevnene til hver skytter blir tellende.
Alle stevnene skrives opp til 30 treff.
Det skal være mulig å melde seg på karusellen så lenge skytterne har mulighet til å få tre tellende stevner. Karusellstevner skutt før påmelding i karusellen blir ikke tellende.

PROGRAM:
Det skytes et tradisjonelt program med seks skudd mot hver figurgruppe.
Det skal være fem hold, og totalt 30 skudd.
Avstanden kan være ukjent for senior/grovfelt. I så tilfelle må dette fremkomme i innbydelse.
Skytterne får to minutter til klargjøring ved hvert hold.
Skytetiden kan variere fra 60 sek og oppover. Arrangøren avgjør skytetiden for hvert hold for senior (kl 1-5, V55, EJ, åpen klasse, AG3/HK416 og kikkertklassen).
Dobbelthold må gjerne benyttes. Skytetid min. 120 sek.
For NU/NV/REK/ER/JR/V65/V73 er avstanden 100 meter (finfelt).
Skytetiden for finfelten i.h.h.t. Skytterboka.

FINALE:
Finale finfelt i henhold til Skytterboka for alle klasser unntatt NU og NV.
Finale grovfelt i henhold til Skytterboka for alle klasser unntatt kl 1, åpen klasse, AG3/HK416 og kikkertklassen.
Skytterne inntar ferdigstilling med fullt grep om kolbehalsen.
Skytetid for finale 120 sek.
Våpen tas opp i anleggstilling og sikring oppheves på kommando «ild».
For ordens skyld nevnes at til finalen har en ikke med seg sum innertreff fra innledende runder. Ved rangering på mesterskapet vil derfor kun innertreff på finalen telle. Kfr ellers alminnelige regler for rangering etter finaleskyting.

PREMIERING:
Sammenlagtvinner (grovfelt) kl 2-5/EJ/V 55 får napp i oppsatt vandrepremie samt gylt medalje. Nr 2 og 3 tildeles h.h.v. sølv-og bronsemedalje.
For tilfelle vinnere i kl 3 og 4 ikke er å finne blant medaljevinnerne, tildeles sølvmedalje.
Sammenlagtvinnere i kl V55, kl EJ og kl 2 tildeles gylt medalje. Ingen skytter får mere enn en gylt medalje.
Sammenlagtvinnere (finfelt) kl REK/ER/JR/V65/V/73 tildeles gylt medalje.
Hvis det er mere enn 5 skyttere i en finfeltklasse, tildeles nr 2 sølvmedalje.
Hver klasse premieres ellers sammenlagt etter tre tellende stevner.
Samlaget vurderer fortløpende hva som egner seg til denne premieringen.

MEDALJETYPE:
Medaljer nevnt under «premiering» er av typen nr 70220 (hos Arven).
Medaljen er av typen glatt, med agraff og nasjonalt bånd.
Agraffen graveres «SR FELT».
På selve medaljen limes samlagets logo (leveres av BOPRO).
På baksiden av medaljen limes merke med årstall (BOPRO)

KARUSELLAVGIFT:
Slik samlaget bestemmer. (Se under menypunkt «Stevneinnskudd»)
NB! Redusert avgift for klasser som ikke skyter finale.

Oppsatt vandrepremie til sammenlagtvinner grovfelt (senest fra 2017) tildeles den skytter som først får 3 napp. Oversikt (ajourført) for aksjeeiere skal følge statuttene.
……………….
Forannevnte statutter avløser de statutter som hittil har vært gjeldende.
……………….
Saltenpostens pokaler:
For en nærmere angitt periode har Saltenposten satt opp to vandretrofe.
Se egne statutter av 12. juni 2017.

Samlaget