Terminlista oppdatert


NNM 2021 går av stabelen 3-5/9. BØS og Saltdal er initiativtakere og arrangører. Godt jobbet!
På bakgrunn av dette har vi på nytt vært nødt til å vurdere endringer i terminlista. For å frigjøre plass er det besluttet å ikke gjennomføre feltkarusellen Salten Rundt. Beiarstevnet flyttes til 27-29/8. SM Felt flyttes til 11/9. 
SM Stang og FH: Resultater fra NNM benyttes. 
SM 15m 2020 går i Saltdal 13/11-2021.
Vi ber om forståelse for at det var nødvendig å gjøre disse endringene, og takker lagene for velviljen de har vist. 
Samlaget ønsker arrangørlag og skyttere lykke til med resten av sesongen, og i særdeleshet NNM.
Les mer

Innbydelse NNM 2021


Bodø østre og Saltdal skytterlag er tildelt NNM i bane og feltskyting i tidsrommet fredag 3. september – søndag 5. september.
Saltdal arrangerer feltskytingen på Prestmoen og Bodø østre baneskytingen på Bestemorenga.
Innbydelse
Les mer

Nytt våpenregelverk fra 1. juni


Den nye våpenloven ble vedtatt i 2018. Stortinget vedtok i mars 2021 noen endringer i våpenloven, og ny våpenlov trer nå i kraft 1. juni sammen med ny våpenforskrift.  
Vi skrev en nettsak om dette rett etter at ny våpenforskrift ble vedtatt 7. mai, og har nå oppdatert denne. Det har vært en del spørsmål om nytt krav til alarm i ubebudde hus. I brev datert 31. mai har Politidirektoratet presisert at eksisterende godkjenning av oppbevaring i ubebudd bolig/hus (f.eks. skytterhus) også vil være gyldig etter 1. juni. Skytterlag som har godkjenning i dag trenger således ikke å søke om ny godkjenning før de ev. får flere våpen enn den gamle godkjenningen gjelder for.

Nettsaken finner dere her. Nettsaken inneholder noen vesentlige endringer, men det er viktig å sette seg inn i det nye våpenregleverket som er mer omfattende enn det gamle.

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål om det nye våpenregelverket.

Med vennlig hilsen
Det frivillige Skyttervesen
Jarle Tvinnereim
Generalsekretær
Telefon: +47 909 79 336
Økernveien 121, 0579 Oslo
E-post: jarle.tvinnereim@dfs.no  
Web:  www.dfs.no

Les mer