Dekning av påmeldingsavgift på Landsskytterstevnet

Salten skyttersamlag ønsker at flest mulig ungdommer skal ha mulighet til å bli med på LS i Bodø, og har i styremøte vedtatt at samlaget dekker påmelding til LS for rekrutteringsklassene R/ER/J og EJ-skyttere fra Salten skyttersamlag. Påmelding betales av skytterne som normalt. Samlet regning, utgifter til påmelding og skyteboka, sendes i etterkant til samlagsleder Kjell Sahl for attestasjon og videresending til kasserer. Husk å skrive på mottaker og kontonr.

Ny påmeldingsfrist 25. juli!