Oppdaterte koronavettregler for DFS


Til
Skytterlagene
Samlagene
Landsdelskretser
Kopi: Norges Skytterstyre

Norges Skytterstyre har vedtatt noen endringer i koronavettreglene for DFS. Oppdaterte regler og praktiske råd for skytterlagene ligger i denne samlesaken på nett:

De siste endringene er markert med rød tekst.

Regjeringen tar sikte på at det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer fra 15. juni. Her deler president Bernt Brovold noen av tankene til Norges Skytterstyre.

Ønsker dere en riktig god helg, og en fin 17. mai!

Med vennlig hilsen
Det frivillige Skyttervesen
Jarle Tvinnereim
Generalsekretær
Telefon: +47 909 79 336
Økernveien 121, 0579 Oslo
E-post: jarle.tvinnereim@dfs.no  
Web:  www.dfs.no

Det frivillige Skyttervesen

Les mer

Koronakrisen – Viktig informasjon om nye vedtak og bestemmelser


Til
Skytterlagene
Samlagene
Landsdelskretser
Kopi: Norges Skytterstyre

Regjeringen la i går fram nye tiltak og en plan for gradvis gjenåpning. Her ble det gjort en endring som vedrører skytterlagene: Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand. Vi har fått bekreftet at kravet om avstand ikke gjelder for personer som lever sammen til vanlig (husstandsmedlemmer). Dette er innarbeidet i koronavettreglene.

Helsedirektoratet har laget en definisjon på arrangement, der det blant annet skilles mellom arrangement og organisert aktivitet.

Med arrangement menes:

a) idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening. 

Dere finner utfyllende informasjon her: https://helsenorge.no/koronavirus/arrangement-og-aktiviteter

Oppdaterte koronavettregler for skytterlagene ligger i denne samlesaken på nett:

Norsk Skyttertidende vil fortløpende publisere utfyllende artikler om aktuelle saker knyttet til koronakrisen.

Ta kontakt dersom dere har spørsmål.

Med vennlig hilsen
Det frivillige Skyttervesen
Jarle Tvinnereim
Generalsekretær
Telefon: +47 909 79 336
Økernveien 121, 0579 Oslo
E-post: jarle.tvinnereim@dfs.no 
Web:  www.dfs.no

DFS
Det frivillige Skyttervesen

Les mer

Kompensasjonsordningen er klar


Til
Skytterlagene
Samlagene
Landsdelskretser
Kopi: Norges Skytterstyre

Arrangører innenfor frivillighets- og idrettssektoren kan søke om kompensasjon for å ha fulgt råd og pålegg fra myndighetene. Kriteriene for ordningen ble 3. april fastslått i forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren. Kompensasjonsordningen gjelder for perioden 5. mars til 30. april. Lotteritilsynet har nå lagt ut nærmere informasjon om søknadsprosedyre.

Det åpnes opp for å søke fra 14. april. Søknadsfristen er satt til 21. april. Imidlertid kan du allerede nå starte søknadsprosessen. Alle skal fylle ut et regneark før innsending av elektronisk søknad. Vi ser at det blir et fåtall skytterlag som får nytte av ordningen når tapte deltakeravgifter eller merutgifter i perioden samlet må utgjøre mer enn 25.000 kroner for arrangøren.


Informasjon med veiledning til søknadsskjema og forklaring på hvordan du søker finner du her.

Norsk Skyttertidende har publisert en utfyllende artikkel om saken, og samlesak om koronakrisen er oppdatert i dag.

Med vennlig hilsen
Det frivillige Skyttervesen
Jarle Tvinnereim
Generalsekretær
Telefon: +47 909 79 336
Økernveien 121, 0579 Oslo
E-post: jarle.tvinnereim@dfs.no  
Web:  www.dfs.no

DFS
Det frivillige Skyttervesen

Les mer

Info fra samlaget


God morgen, alle sammen ☃️❄️
Det blir et merkelig år; 2020. Landsskytterstevnet er avlyst, like så NordNorsk mesterskap og Frende cup 🎯
Vi kommer ikke til å sees like ofte dette året; men det går an å holde kontakt her og på diskusjonsforumet. Vi i styret oppfordrer alle til å tørrtrene- og holde ferdighetene vedlike! I dag er det tørrtrening i regi av DFS- bli med ☺️
Vi håper at vi allefall klarer å få gjennomført lokale stevner i sommersesongen. Plan for dette kommer vi tilbake til i slutten av april.
Alle i Salten skyttersamlag bes om å følge de smitteverntiltak som anbefales av sentrale og lokale myndigheter: Hold avstand og vask hendene 😷
Ønsker alle ei riktig fin påske 🐣🐥
Styret i Salten skyttersamlag
Les mer

Korona og Landslotteriet


Når det gjelder Landslotteriet kom følgende melding den 27/3:
Situasjonen rundt koronaviruset har dessverre også påvirket Landslotteriet. Pga. korona-krisen gir foreløpig ikke Lotteritilsynet oss tillatelse til å gjennomføre årets lotteri. Vi får dermed ikke lov til å sende ut loddene til skytterlagene. Når en eventuell tillatelse vil komme er foreløpig uvisst. Vi har fått signaler om at det kan være aktuelt å utvide salgsperioden og trekningen av hovedgevinster, men det kommer an på når en eventuell tillatelse gis. Vi kommer tilbake med mer informasjon når vi vet noe mer.

Med vennlig hilsen
Det frivillige Skyttervesen

Les mer

Velkommen til Salten skyttersamlag.

Vår hjemmeside har nå kommet i ny utgave. Den har høyere grad av sikkerhet og bruken av nettsider generelt har i årenes løp dreid seg over fra PC til mobile enheter som telefoner og nettbrett/iPad. Derfor oppleves forhåpentligvis den nye siden som mer brukervennlig, og det er lagt til knapper nederst på sidene for sosiale medier, epost og print (utskriftsvennlig).
Det meste av innhold fra nettsiden i perioden 2009-2019 vil komme tilbake etterhvert, det eldste innholdet fra 1999 til 2009 ligger i menyen under «Historikk»

Lars F.