Kompensasjonsordningen er klar


Til
Skytterlagene
Samlagene
Landsdelskretser
Kopi: Norges Skytterstyre

Arrangører innenfor frivillighets- og idrettssektoren kan søke om kompensasjon for å ha fulgt råd og pålegg fra myndighetene. Kriteriene for ordningen ble 3. april fastslått i forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren. Kompensasjonsordningen gjelder for perioden 5. mars til 30. april. Lotteritilsynet har nå lagt ut nærmere informasjon om søknadsprosedyre.

Det åpnes opp for å søke fra 14. april. Søknadsfristen er satt til 21. april. Imidlertid kan du allerede nå starte søknadsprosessen. Alle skal fylle ut et regneark før innsending av elektronisk søknad. Vi ser at det blir et fåtall skytterlag som får nytte av ordningen når tapte deltakeravgifter eller merutgifter i perioden samlet må utgjøre mer enn 25.000 kroner for arrangøren.


Informasjon med veiledning til søknadsskjema og forklaring på hvordan du søker finner du her.

Norsk Skyttertidende har publisert en utfyllende artikkel om saken, og samlesak om koronakrisen er oppdatert i dag.

Med vennlig hilsen
Det frivillige Skyttervesen
Jarle Tvinnereim
Generalsekretær
Telefon: +47 909 79 336
Økernveien 121, 0579 Oslo
E-post: jarle.tvinnereim@dfs.no  
Web:  www.dfs.no

DFS
Det frivillige Skyttervesen

Les mer